Xuất bản thông tin

null Sở Tài chính mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá tài sản nhà nước

Bản tin cải cách hành chính Bản tin cải cách hành chính

Sở Tài chính mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá tài sản nhà nước

            Vừa qua, Sở Tài chính mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Thẩm định giá tài sản cho các cơ quan hành chính nhà nước, UBND các huyện, Thành phố trên địa bàn. Theo quy định Luật giá và Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá.

Đến dự buổi khai giảng có Ông Nguyễn Văn Cả, Phó Giám đốc Sở Tài chính tham dự.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Theo đó, khi thành lập Hội đồng thẩm định giá phục vụ cho mục đích mua bán, thanh lý, cho thuê hoặc đi thuê tài sản phục vụ cho hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản cũng như định giá tài sản kê biên phục vụ thi hành án dân sự, định giá tài sản trong tố tụng hình sự…. thì đòi hỏi Hội đồng thẩm định giá phải có ít nhất một thành viên đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính cấp chứng chỉ hoặc đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá.

Qua mở lớp đào tạo bồi dưỡng giúp cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương có thành viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ để tham gia Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính./.

     Kim Dung

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới