Xuất bản thông tin

null Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của bộ Tài chính Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Số ký hiệu 112/2020/TT-BTC
Ngày ký 29 thg 12 2020 - 00:00:00
Người ký Vũ Thị Mai
Trích yếu Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới