Xuất bản thông tin

null Quyết định 2238/QĐ-TTg ngày 29/12/2020 của Thủ Tướng Ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Số ký hiệu 2238/QĐ-TTg
Ngày ký 29 thg 12 2020 - 00:00:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới