Xuất bản thông tin

null Nghị định 151/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do chính phủ ban hành

Số ký hiệu 151/2020/NĐ-CP
Ngày ký 30 thg 12 2020 - 00:00:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới