Xuất bản thông tin

null Quyết định 03/2021/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh đồng tháp Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Số ký hiệu 03/2021/QĐ-UBND
Ngày ký 08 thg 1 2021 - 00:00:00
Người ký Phạm Thiện Nghĩa
Trích yếu Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Đồng Tháp
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới

Thông báo