Xuất bản thông tin

null Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướn h nh hủ Văn hòn h nh hủ

Số ký hiệu 211/QĐ-TTg
Ngày ký 17 thg 2 2021 - 00:00:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chính phủ, Thủ tướn h nh hủ Văn hòn h nh hủ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới