Xuất bản thông tin

null Thông tư Bãi bỏ Thông tư 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính

Số ký hiệu 11/2021/TT-BTC
Ngày ký 05 thg 2 2021 - 00:00:00
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu Thông tư Bãi bỏ Thông tư 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới