Xuất bản thông tin

null Thông tư 12/2021/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 08 tháng 02 năm 2021 Quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Số ký hiệu 12/2021/TT-BTC
Ngày ký 08 thg 2 2021 - 00:00:00
Người ký Vũ Thị Mai
Trích yếu Quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới