Xuất bản thông tin

null Tiếp tục tăng chi sử dụng quỹ BOG xăng dầu

Tiếp tục tăng chi sử dụng quỹ BOG xăng dầu

Ngày 25/02, Liên Bộ Tài chính - Công thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước. Theo đó, kể từ 15h00 ngày 25/02, xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 722 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 814 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 804 đồng/lít, dầu hỏa tăng 702 đồng và mazut 180CST 3.5S tăng 405 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục giữ mức trích lập Quỹ Bình ổn dầu BOG đối với các loại xăng dầu ở mức 0 đồng/lít/kg. Đồng thời, chi sử dụng Quỹ BOG đối với xăng E5 RON 92 ở mức 2.000 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 1.150 đồng/lít, dầu diesel ở mức 850 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 900 đồng/lít, dầu mazut ở mức 800 đồng/kg.

Ảnh minh họa

Sau khi điều chỉnh và trích lập, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 17.031 đồng/lít, xăng RON 95-III không cao hơn 18.084 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 13.843 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 12.610 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.027 đồng/kg.

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới