Xuất bản thông tin

null Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Số ký hiệu 04/2015/NĐ-CP
Ngày ký 09 thg 1 2015 - 00:00:00
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới