Xuất bản thông tin

null Nghị quyết 403/2021/NQ-HĐND ngày 09/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành quy định nội dung chi, mức chi và thời gian được hưởng chế độ bồi dưỡng khi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp HỘI

Số ký hiệu 403/2021/NQ-HĐND
Ngày ký 09 thg 3 2021 - 00:00:00
Người ký Phan Văn Thắng
Trích yếu Ban hành quy định nội dung chi, mức chi và thời gian được hưởng chế độ bồi dưỡng khi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp HỘI
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Đồng Tháp
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới