Xuất bản thông tin

null Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Trang chủ Chi tiết bài viết

Nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 01 ngày, ngày 21/4/2021 (thứ Tư, nhằm ngày mùng 10/3, âm lịch).

Tất cả các trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh tế, trường học, bệnh viện, nơi thờ tự của các tôn giáo và nhà ở của Nhân dân phải treo cờ Tổ quốc trong ngày 21/4/2021.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố có kế hoạch phân công công chức, viên chức trực để giải quyết công việc đột xuất, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị và trật tự nơi công cộng.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện tốt nội dung Thông báo nêu trên.

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới