Xuất bản thông tin

null Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2021

Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2021

Mục tiêu Kế hoạch Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh nhằm tăng cường tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy cơ hội cung ứng hàng hóa; duy trì, mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nội địa và quốc tế.

Các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư góp phần hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp

Tổng kinh phí dự kiến là 10 tỷ đồng, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư chủ trì thực hiện, gồm tổ chức 03 Chương trình xúc tiến: Thương mại, Du lịch, Đầu tư; chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm, khảo sát thị trường trong và ngoài nước theo chế độ định mức quy định hiện hành.

Về xúc tiến thương mại: Hỗ trợ xúc tiến thương mại giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong tỉnh duy trì thị trường truyền thống, phát triển thị trường mới, mở rộng kênh phân phối sản phẩm thông qua hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ; các Trung tâm Giới thiệu trưng bày Đặc sản và Du lịch của tỉnh tại các tỉnh, thành phố trong nước; các kênh bán hàng online uy tín trong và ngoài nước; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm, nâng cao cơ hội đầu tưl kết hợp xúc tiến thương mại, du lịch với hoạt động xúc tiến đầu tư vào các quốc gia: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc v.v..

Về xúc tiến du lịch: Phối hợp các đơn vị liên quan tham gia các sự kiện du lịch trong và ngoài nước; hỗ trợ các khu, điểm du lịch; doanh nghiệp du lịch tham gia các sự kiện du lịch trong và ngoài nước nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch của địa phương; tổ chức khảo sát, xây dựng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của từng địa phương và các khu, điểm du lịch trọng điểm, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao hình ảnh du lịch Đồng Tháp.

Về xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp: Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Đồng Tháp đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư; chủ động tìm kiếm, tiếp xúc các nhà đầu tư tiềm năng để thu hút đầu tư; tham gia các sự kiện quốc gia, quốc tế trong nước và nước ngoài về xúc tiến đầu tư, gắn liền với xúc tiến du lịch và thương mại để tiếp xúc trực tiếp nhà đầu tư và quảng bá trực quan về hình ảnh, môi trường kinh doanh, đầu tư của tỉnh.

Hữu Nghĩa

Nguồn: dongthap.gov.vn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới