Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước

Đồng Tháp chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước

Theo Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đến năm 2025, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng dịch vụ công tỉnh; Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện; hạ tầng, mạng lưới, dịch vụ kết nối internet và mạng truyền số liệu chuyên dùng của khối cơ quan Nhà nước sẽ chuyển sang hoạt động với IPv6.

 

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi IPv6 của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai chuyển đổi hệ thống mạng dịch vụ sang sử dụng IPv6 theo lộ trình chuyển đổi Quốc gia.

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá tổng thể tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch chuyển đổi IPv6 hằng năm; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu triển khai chuyển đổi IPv6 v.v..

IPv6 (Internet Protocol Version 6) là phiên bản địa chỉ Internet mới, được thiết kế để thay thế cho phiên bản IPv4 với hai mục đích cơ bản: khắc phục các nhược điểm trong thiết kế của địa chỉ IPv4 và thay thế cho nguồn địa chỉ IPv4 đã cạn kiệt để phát triển hạ tầng thông tin và Internet bền vững.

Nguồn: 140/KH-UBND 

Hữu Nghĩa

Nguồn: dongthap.gov.vn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới