Xuất bản thông tin

null Thông tư 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi

Số ký hiệu 24/2021/TT-BTC
Ngày ký 31 thg 3 2021 - 00:00:00
Người ký Vũ Thị Mai
Trích yếu Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới