Xuất bản thông tin

null Công đoàn Sở Tài chính chung tay ủng hộ, phòng chống dịch Covid-19

Công đoàn Sở Tài chính chung tay ủng hộ, phòng chống dịch Covid-19

Ngày 23 tháng 7 năm 2021 Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã trao 50 hộp khẩu trang/ 1 hộp 50 cái, 5 bịch bao tay y tế; 30 bình cồn sát khuẩn 70 độ (0,5 lít) đến Uỷ ban nhân dân Phường 1, thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp để cùng địa phương chung tay phòng chống dịch.

Tấn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1