Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Bản tin cải cách hành chính Bản tin cải cách hành chính

Tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Nhằm tạo cơ sở thúc đẩy số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Tỉnh. Từ ngày 17/12 đến 31/12/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân  Tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại 12 huyện, thành phố và các Phòng Công chứng trên địa bàn Tỉnh.

Đối tượng tập huấn là Lãnh đạo, công chức thực hiện chứng thực và văn thư (ký số) phòng Tư pháp các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và Phòng Công chứng số 1, 2, 3.

Nội dung tập huấn: triển khai nghiệp vụ, quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐCP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Công văn số 5438/VPCP-KSTTHC ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, hướng dẫn và thực hành thao tác xử lý hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và giải đáp các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Thông qua đợt tập huấn, đã góp phần nâng cao năng lực, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp của cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã tham gia thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời, thay đổi phương thức giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước từ trực tiếp sang trực tuyến nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của tiến trình xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn Tỉnh./.

vhp

Nguồn: Văn phòng UBND Tỉnh

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:8080