Xuất bản thông tin

null Đảng ủy Sở tài chính làm việc với 02 đoàn thể cơ quan

Hoạt động của Đảng, Đoàn thể và các tổ chức. Hoạt động của Đảng, Đoàn thể và các tổ chức.

Đảng ủy Sở tài chính làm việc với 02 đoàn thể cơ quan

Vừa qua, tại phòng họp cơ quan Đảng ủy Sở Tài chính có buổi làm việc với 02 đoàn thể, nhằm đánh giá tình hình hoạt động trong thời gian qua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Sau khi nghe 02 đoàn thể báo cáo đánh giá những mặt ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, sự lãnh đạo điều hành, phối hợp trong công tác,… Đảng ủy chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

 

Hai đoàn thể tích cực tham gia tốt các hoạt động phong trào, quan tâm chăm lo ổn định đời sống cho Công đoàn viên, giải quyết các chế độ, chính sách kịp thời theo quy định, tổ chức tốt các hoạt động phong trào cho các cháu thiếu nhi nhân các dịp lễ, tết, trung thu, tham gia đóng góp các quỹ xã hội... Về Đại hội đoàn thanh niên sẽ tiến hành tổ chức Đại hội theo hướng dẫn của Đoàn Khối. BCH Công đoàn chuẩn bị văn kiện, nhân sự khi có hướng dẫn Đại hội của Công đoàn cấp trên sẽ tiến hành Đại hội để đạt chất lượng, hiệu quả đúng thời gian quy định. BCH Công đoàn phối hợp hỗ trợ Chi đoàn trong các mặt hoạt động, cố gắng phát huy hơn nữa và khắc phục khó khăn, sáng tạo trong công việc, đoàn kết đồng lòng, tích cực tham gia các hoạt động phong trào đoàn thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban thanh tra nhân dân nhằm phát hiện chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, thực hành tiết kiệm nâng cao đời sống, thu nhập cho công đoàn viên, góp phần xây dựng hoạt động đoàn thể Sở Tài chính thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu./.

Kim Dung

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1