Xuất bản thông tin

null Thông tư 128/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với ngân hàng phát triển việt nam

Số ký hiệu 128/2021/TT-BTC
Ngày ký 31 thg 12 2021 - 00:00:00
Người ký Nguyễn Đức Chi
Trích yếu Hướng dẫn một số điều của nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với ngân hàng phát triển việt nam
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới