LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Thời gian tiếp công dân:

a) Công chức được phân công tiếp công dân thường xuyên thực hiện việc tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

- Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

b) Lịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Giám đốc Sở (hoặc Phó Giám đốc Sở được phân công) và lãnh đạo các cơ quan có liên quan được thông báo bằng văn bản niêm yết tại nơi tiếp công dân của Sở hoặc đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính. Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở (hoặc Phó Giám đốc Sở được phân công) là ngày 15 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo; trường hợp không thể thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo lịch đã công bố vì lý do khách quan, thì lịch tiếp công dân chuyển sang thời gian khác đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Địa điểm tiếp công dân:

Tại Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ: S33, đường 30/4Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp./.

Văn bản mới

Văn bản mới

Thông báo

Thông báo

Đấu giá tài sản

24 thg 5 2023 - 09:51:00