Xuất bản thông tin

null Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 1 năm 2020

Trang chủ Thông tin giá tháng

Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 1 năm 2020

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 năm 2020 tăng 1,17% so với tháng trước; tăng 7,05% so cùng kỳ năm trước.

Xem và tải về 

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:8080