VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2385 /STC-HCSN 05/10/2020 V/v kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
2 2382 /STC-QLCS-G 05/10/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
3 110/STC-TCĐT 05/10/2020 V/v mời họp Hội đồng thẩm định chi phí lập Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
4 324/2020/TB-STC 02/10/2020 Thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông.
5 2380/STC-QLG.CS 02/10/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua giấy, mực in của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp
6 2379/STC-VP 02/10/2020 V/v cử công chức tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ nữ
7 2378/STC-QLG.CS 02/10/2020 V/v kết quả thẩm định dự toán dịch vụ chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ; quét dọn thu gom vận chuyển rác và dọn vệ sinh khối Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
8 2375/STC-VP 02/10/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Tỉnh quy định thời hạn lưu giữ Công báo tại UBND xã, phường, thị trấn
9 2374 /STC-HCSN 02/10/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
10 2373 /STC-HCSN 02/10/2020 V/v kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn
11 2372/STC-HCSN 02/10/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
12 2372/STC-HCSN 02/10/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
13 109 /STC-QLG.CS 02/10/2020 V/v đơn giá bồi thường cây sầu riêng, cây nhãn
14 323 /STC-QLNS 01/10/2020 V/v thông báo rút dự toán kinh phí để hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ dân thuộc dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Mỹ An – Vàm Cống)
15 322 /STC-QLNS 01/10/2020 V/v thông báo kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung (lần 02) đợt 3 năm 2020
16 321 /STC-QLNS 01/10/2020 V/v thông báo rút dự toán kinh phí để tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định công nhận huyện Tháp Mười đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2019
17 2371/STC-QLNS 01/10/2020 V/v hướng dẫn quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.
18 2370 /STC-VP 01/10/2020 V/v tạo tài khoản ngân hàng thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí dịch vụ công mức độ 4
19 2367 /STC-QLCS.G 01/10/2020 V/v cho ý kiến về phương án xử lý tài sản công
20 2366/STC-HCSN 01/10/2020 V/v kinh phí tổ chức uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại 4 huyện có nguy cơ cao năm 2020 của tỉnh Đồng Tháp.