Công khai số liệu của Sở Tài chính

null Công khai ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính

Trang chủ Công khai số liệu của Sở Tài chính

Công khai ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính

TT

Trích yếu

 Năm công bố

 Số, ký hiệu

 Ngày công bố

Tải về

 1

 Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh

2020

1513/QĐ-UBND-HC

09/12/2019

Tải về

2

V/v Giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020

2020

279/-STC

31/12/2019 

Tải về

3

V/v công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020

2020

01/-STC

07/01/2020

Tải về

4

Dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2020

2020

01/-STC

07/01/2020

Tải về

5

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

2020

24/CV-VP

07/01/2020

Tải về

Văn bản mới

Văn bản mới

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1