Công khai số liệu của Sở Tài chính

null Công khai ngân sách năm 2022 của Sở Tài chính

Trang chủ Công khai số liệu của Sở Tài chính

Công khai ngân sách năm 2022 của Sở Tài chính

TT

Trích yếu

 Năm công bố

 Số, ký hiệu

 Ngày công bố

Tải về

1

V/v Giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022

2022

218/QĐ-STC

31/12/2021 

Tải về

2

V/v công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022

2022

10/QĐ-STC

11/01/2022

Tải về

3

V/v báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

2022

64/STC-VP

11/01/2022

Tải về

Văn bản mới

Văn bản mới

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1