Thông tin giá theo tháng

null Giá cả thị trường tháng 3 và công tác quản lý giá quý 1 năm 2022

Trang chủ Thông tin giá cả thị trường

Giá cả thị trường tháng 3 và công tác quản lý giá quý 1 năm 2022

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2022 tăng 0,71% so với tháng trước; tăng 2,54% so với bình quân cùng kỳ năm trước và tăng 1,26% so với tháng 12 năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 7 nhóm tăng, 01 nhóm giảm và 3 nhóm ổn định so với tháng trước: Các nhóm tăng: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,14%; May mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,07%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,97%; Thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,08%; Giao thông tăng 4,45%; Giáo dục tăng 0,10% và Hàng hoá dịch vụ khác tăng 0,05%. Riêng nhóm Văn hoá giải trí du lịch tăng giảm 0,06%; Các nhóm còn lại ổn định.

Xem và tải về

Văn bản mới

Văn bản mới

Thông báo

Thông báo

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1