Thông tin giá theo tháng

null Giá cả thị trường tháng và công tác quản lý giá tháng 3 năm 2021

Trang chủ Thông tin giá tháng

Giá cả thị trường tháng và công tác quản lý giá tháng 3 năm 2021

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2021 giảm 0,17% so với tháng trước; tăng 1,93% so cùng kỳ năm trước; so với tháng 12 năm trước tăng 1,3% và tăng 1,22% so với bình quân cùng kỳ năm 2020. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 3 nhóm tăng, 5 nhóm giảm và 3 nhóm ổn định so với tháng trước: Các nhóm tăng: Giao thông tăng 2,57%; Thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,10%; Văn hoá giải trí du lịch tăng 0,02% . Các nhóm giảm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,16%; Đồ uống và thuốc lá giảm 0,11%; May mặc, mũ nón và giầy dép giảm 0,11%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,03%; Hàng hoá dịch vụ khác giảm 0,07%. Các nhóm còn lại ổn định.

Xem và tải về

Văn bản mới

Văn bản mới

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu

Nút: dongthap.gov.vn:-1