Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 1839/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 24/06/2022 V/v triển khai Thông tư số 29/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2 664/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 23/06/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp
3 801/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 22/06/2022 V/v triển khai Quyết định số 421-QĐ/TU ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh
4 689/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 21/06/2022 Về việc lập danh sách đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính phủ
5 681/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 20/06/2022 Về việc cập nhật lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 6/2022
6 2241/SYT-NVY Sở Y tế - tỉnh Đồng Tháp 19/06/2022 V/v tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng
7 676/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 17/06/2022 Về việc cung cấp số liệu phục vụ đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2022
8 220/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 17/06/2022 V/v phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông
9 1415/SNV-TĐKT Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 17/06/2022 V/v tuyên truyền, tham gia Cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm 2022
10 667/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 16/06/2022 V/v cung cấp thông tin công chức tham gia khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng bảo đảm ATTT cho người dùng cuối
11 486/TB-TTHLTĐTDTT rung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - tỉnh Đồng Tháp 16/06/2022 V/v đổi tên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao thành Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao
12 36/TTr-VPUBND Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 16/06/2022 Tờ trình của Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh về lấy ý kiến dự thảo Đề án “Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”
13 137/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 15/06/2022 V/v tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
14 646/STTTT-TTBCXB Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 14/06/2022 V/v thông tin, tuyên truyền tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp
15 5454/BTC-VP Bộ Tài chính 09/06/2022 V/v giới thiệu chữ ký Phó Cục trưởng Cục tin học và Thống kê tài chính
16 214/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 07/06/2022 V/v ngăn chặn hoạt động quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến,
17 21/UBND-KSTTHC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 07/06/2022 V/v di dời địa điểm làm việc Bộ phận Một cửa 07 xã đang thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao
18 207/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 07/06/2022 Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua chuyên đề “Đồng Tháp đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021 - 2025
19 609/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 06/06/2022 V/v cập nhật lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 trong Microsoft Support Diagnostic Tool
20 756/SGDĐT Sở Giáo dục và Đào tạo - tỉnh Đồng Tháp 03/06/2022 CV mời tham gia sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh cho công chức, viên chức và người lao động tỉnh Đồng Tháp Quý 2 năm 2022