Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 12/VPUBND-HCQT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 08/02/2022 V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân Tỉnh giao tháng 01 năm 2022
2 41/TB-VPUBND Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 07/02/2022 V/v Thông báo kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại họp giao ban với UBND huyện, thành phố về tình hình khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư công trên địa bàn tỉnh ngày 26/01/2022
3 234/SNV-TĐKT Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 07/02/2022 Về việc xin ý kiến thành viên Hội đồng về Kế hoạch hoạt động của Hội đồng TĐ-KT Tỉnh năm 2022.
4 202/VPUBND-THVX Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 07/02/2022 V/v tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị
5 193/VPUBND-THVX Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 07/02/2022 V/v thực hiện Công văn số 425/BYT-MT của Bộ Y tế
6 03/BC/BCSĐ Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 06/02/2022 Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND Tỉnh về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
7 97/VPUBND-ĐTXD Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 28/01/2022 V/v tình hình thực hiện chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam
8 235/SCT-QLTM Sở Công thương - tỉnh Đồng Tháp 28/01/2022 V/v phối hợp báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 19/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh
9 218/UQ-SNV Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 28/01/2022 Giấy ủy quyền về việc xử lý và ký tất cả văn bản thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán cho ông Nguyễn Phi Đa
10 84/QĐ-BTC Bộ Tài Chính 26/01/2022 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021
11 18/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 26/01/2022 V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
12 838/BTC-VP Bộ Tài Chính 25/01/2022 V/v giới thiệu chữ ký Phó Chánh thanh tra Bộ Tài chính
13 27/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 25/01/2022 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 18/QĐ-SNV Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 25/01/2022 Về việc phân công nhiệm vụ và quan hệ công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nội vụ
15 74/STTTT-TTCNTT&TT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 24/01/2022 về việc khảo sát nhu cầu mua sắm thiết bị họp trực tuyến qua phần mềm
16 71/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 24/01/2022 Về việc triển khai thực hiện Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp
17 334/SYT-NVY Sở Y tế - tỉnh Đồng Tháp 24/01/2022 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
18 14/TB-UBND UBND thành phố Cao Lãnh 24/01/2022 TB cấm xe chở vật liệu lưu thông trong nội ô TPCL trong dịp Tết Nguyên đán
19 100/QĐ-UBND-TCCB UBND huyện Lai Vung 24/01/2022 Quyết định đều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Đặng Hữu Trọng, Chánh VP.HĐND và UBND huyện giữ chức vụ Trưởng phòng TCKH
20 759/BTC-QLCS Bộ Tài Chính 21/01/2022 V/v giới thiệu chữ ký Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính