Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 2349/SLĐTBXH-TTr Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - tỉnh Đồng Tháp 24/12/2021 V/v hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
2 1777/VPUBND-TCD-NC Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 24/12/2021 V/v triển khai Nghị quyết số 85/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
3 766/UBND-THVX Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 22/12/2021 V/v thực hiện quản lý F0, F1 tại nhà, nơi lưu trú
4 33/2022/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 22/12/2021 V/v Ban hành Quy định về giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 2472/QĐ-BTC Bộ Tài chính 22/12/2021 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành , khai thác sử dụng Hệ thống thông tin Thống kê tài chính
6 541a/TB-VPUBND Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 21/12/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đoàn Tấn Bửu tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 20/12/2021
7 861/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 20/12/2021 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy dịp Tết và mùa hanh khô năm 2022
8 856/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 20/12/2021 V/v tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hoạt động “tín dụng đen”
9 55-KH/TU Tỉnh Ủy Đồng Tháp 20/12/2021 Kế hoạch thực hiện Kế luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ tài chính khóa XII về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí "giai đoạn 2021-2025"
10 358/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 20/12/2021 Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 3146/BC-SNV Sở Nội vụ - tỉnh Đồng Tháp 20/12/2021 V/v báo cáo tổng kết công tác thi đua khối năm 2021
12 1385/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 17/12/2021 V/v cập nhật lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng nghiêm trọng trong Apache Log4j
13 1383/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 17/12/2021 V/v thông báo tổ chức tập huấn công tác rà quét, khắc phục một số lỗ hổng bảo mật và Diễn tập rà soát, khắc phục sự cố hệ thống AD và thư điện tử công vụ của tỉnh
14 114/BC/BDVTU Ban Dân vận Tỉnh uỷ 17/12/2021 Báo cáo kết quả phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
15 6565/KBNN-KTNN Bộ Tài chính 15/12/2021 V/v Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2021 trên TABMIS
16 342/TB-UBND UBND thành phố Sa Đéc 15/12/2021 V/v giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, nhiệm kỳ 2021-2026
17 847/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 14/12/2021 V/v chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật
18 842/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 14/12/2021 V/v thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021
19 841/UBND-TCD-NC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 14/12/2021 V/v phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
20 36/UBND-TCCB UBND huyện Lai Vung 14/12/2021 V/v thoả thuận điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch