Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 1685/TB-SKHCN Sở Khoa học và Công nghệ 08/11/2021 Thông báo Về việc di dời trụ sở làm việc trong thời gian thực hiện dự án cải tạo trụ sở
2 01/BTT-BTC-BTTTT BTC-BTTTT 08/11/2021 Bản thỏa thuận phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông
3 648/UBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 07/11/2021 V/v tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
4 811-TB/TU Tỉnh ủy Đồng Tháp 06/11/2021 Thông báo Kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19t trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới
5 281/TB-SYT Sở Y tế 06/11/2021 Thông báo Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 409/TB-VPUBND UBND tỉnh Đồng Tháp 05/11/2021 V/v Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi làm việc với UBND huyện Lai Vung về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trong 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021
7 2586/UBND-VX UBND Thành phố Cao Lãnh 05/11/2021 V/v thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh
8 1181/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 05/11/2021 Về việc tuyên truyền sử dụng Nền tảng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
9 4904/SYT-NVY Sở Y tế 04/11/2021 V/v Hướng dẫn tạm thời Phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp
10 1676/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 04/11/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 639/UBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 03/11/2021 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
12 3649/BCH-TM Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh 03/11/2021 V/v bắn đạn thật hội thi, kiểm tra phòng không năm 2021
13 3646/TB-BCĐ Ban chỉ đạo diễn tập KVPT Đồng Tháp 03/11/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tại hội Nghị ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ
14 280/TB-SYT Sở Y tế 03/11/2021 Thông báo Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 2586/BC-SNV Sở Nội vụ 03/11/2021 Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác dân vận chính quyền năm 2021
16 2584/SNV-TCCC Sở Nội vụ 03/11/2021 V/v trả lời Công văn số 2904/STC-VP ngày 28/10/2021 của Sở Tài chính về tiếp tục xin gia hạn thời gian tuyển công chức hành chính năm 2021 của Sở Tài chính
17 1663/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 03/11/2021 V/v công bố Danh mụcV/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 1448/STP-QLXLVPHC&TDTHPL Sở Tư pháp 03/11/2021 V/v báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
19 1323/VPUBND-ĐTXD UBND tỉnh Đồng Tháp 03/11/2021 V/v công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
20 637/UBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 02/11/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1331/QĐ-TTg và Quyết định số 1113/QĐ-BNV về phát triển thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030