Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 23/TB-STC Sở Tài chính Bạc Liêu 03/06/2022 Thông báo v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu
2 570/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 01/06/2022 Về việc điều chỉnh thời gian kết thúc năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 296/UBND-THVX Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 01/06/2022 Về đẩy nhanh lộ trình triển khai chuyển đổi số
4 1558/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 01/06/2022 V/v triển khai Quyết định số 639/QĐ-TTg ngày 24/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5 571/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 27/05/2022 CV tiếp tục thông tin, khuyến nghị cài và sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam
6 862/VPUBND-THVX Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 26/05/2022 V/v phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
7 107/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 26/05/2022 V/v Kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh tháng 5/2022
8 273/TB-KBNN Kho bạc nhà nước 24/05/2022 Thông báo v/v mạo danh công chức Kho bạc Nhà nước
9 190/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 24/05/2022 Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Đồng Tháp
10 188/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 23/05/2022 V/v Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
11 522/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 19/05/2022 V/v cập nhật lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2022
12 522/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 19/05/2022 V/v cập nhật lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2022
13 141/HLHVHNT Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật 19/05/2022 Thể lệ Cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật năm 2022 chủ đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn"
14 140/KH-HLHVHNT Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật 19/05/2022 Kế hoạch liên tịch tổ chức Cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật năm 2022 chủ đề "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn"
15 509/QĐ-UBND-HC Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 18/05/2022 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 1379/VPUBND-KT Văn phòng Uỷ ban nhân dân - tỉnh Đồng Tháp 15/05/2022 V/v Chiến lược tài chính đến năm 2030
17 488/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Đồng Tháp 13/05/2022 Về việc báo cáo kết quả cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
18 1138-TB/TU Tỉnh Ủy Đồng Tháp 13/05/2022 Thông báo nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2021
19 1137-TB/TU Tỉnh ủy Đồng Tháp 13/05/2022 Thông báo nhận xét , đánh giá cán bộ năm 2021
20 755/BCĐ138 Ban chỉ đạo 138/ĐP 12/05/2022 v/v gửi Lời kêu gọi ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương