Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 2541/VPUBND-KT UBND tỉnh Đồng Tháp 13/10/2021 V/v dự Toạ đàm trực tuyến với Đoàn Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024
2 190/QĐUBND-TL UBND tỉnh Đồng Tháp 13/10/2021 Về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Đồng Tháp
3 189/QĐUBND-TL 13/10/2021 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
4 560/UBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 12/10/2021 V/v hỗ trợ vận chuyển trang thiết bị phục vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19
5 482/TB-XSKT Công ty TNHH MTV XSKT 12/10/2021 v/v giới thiệu Chức danh, chữ ký của Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT
6 1549/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 12/10/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới,Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 1208/VPUBND-ĐTXD UBND tỉnh Đồng Tháp 12/10/2021 V/v Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
8 11635/QĐ-UBND UBND Huyện Hồng Ngự 12/10/2021 Về việc giao cácVề việc giao các Ủy viên Ủy ban nhân dân Huyện ký thừa ủy quyền văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện
9 77/TB-UBND BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 11/10/2021 V/v phân công trực chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 25/10/2021)
10 68/TTr-ĐTTr Thanh Tra tỉnh Đồng Tháp 11/10/2021 V/v hỗ trợ cung cấp thông tin, tài liệu phục công tác điều tra
11 369/BC-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 11/10/2021 V/v Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 (Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021)
12 24/2021/QĐ-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 11/10/2021 V/v Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13 188/QĐUBND-TL UBND tỉnh Đồng Tháp 11/10/2021 V/v Quyết định về việc thành lập Tổ Thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 1201/VPUBND-ĐTXD UBND tỉnh Đồng Tháp 11/10/2021 V/v triển khai Công điện số 1322/CĐ-TTg ngày 10/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
15 578/UBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 10/10/2021 V/v điều chỉnh hoạt động của một số loại hình, đối tượng
16 05-HD/BTCTU Ban tổ chức tỉnh ủy Đồng Tháp 10/10/2021 V/v Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức , viên chức, tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể lãnh đạo , quản lý các cấp năm 2021
17 1511/VPUBND-THVX UBND tỉnh Đồng Tháp 07/10/2021 V/v tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
18 1051/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 07/10/2021 Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Tháp, phiên bản 1.0
19 2269/SNV-CCCQ Sở Nội vụ 06/10/2021 Về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021
20 521/UBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 05/10/2021 V/v Tổ chức, sắp xếp lại các chốt kiểm soát dịch Covid - 19 trên địa bàn Tỉnh trong điều kiện bình thường mới