Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 410-CV/TU Tỉnh Ủy Đồng Tháp 01/09/2021 V/v chấn chỉnh tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện chưa nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19
2 3159/STNMT-CCQLĐĐ Sở Tài nguyên Và Môi trường 01/09/2021 V/v thực hiện Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
3 1357/HDLN/BHXH-GDĐT Sở Giáo dục vá Đào tạo 01/09/2021 Hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh năm học 2021-2022
4 456/UBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 31/08/2021 V/v triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
5 279/TB-VPUBND UBND tỉnh Đồng Tháp 31/08/2021 Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 30/8/2021
6 741/UBND-KT UBND tỉnh Đồng Tháp 30/08/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 277/TB-VPUBND UBND tỉnh Đồng Tháp 30/08/2021 Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 29/8/2021
8 1278/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 30/08/2021 Về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 1010 /QĐ-UBND.HC UBND tỉnh Đồng Tháp 30/08/2021 Ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu”, "Doanh nhân năng động sáng tạo" tỉnh Đồng Tháp
10 276/TB-VPUBND UBND tỉnh Đồng Tháp 29/08/2021 Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 28/8/2021
11 1277/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 29/08/2021 V/v bổ sung đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) có hoàn cảnh thật sự khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 56/TB-UBND BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 27/08/2021 V/v phân công trực chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 (từ ngày 28/8/2021 đến ngày 05/9/2021)
13 3408/SYT-NVY Sở Y tế 27/08/2021 V/v Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang và xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS- CoV-2 tại cộng đồng.
14 261/KH-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 27/08/2021 Kế hoạch tầm soát diện rộng SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (lần 2)
15 260/KH-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 27/08/2021 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Đồng Tháp - đất Sen hồng đồng lòng chống dịch”
16 211/QĐTPT-TDĐT Quỹ Đầu tư phát triển 27/08/2021 V/v tạm dừng tổ chức Hội thao Văn hóa ngành Tài chính lần thứ XXIV
17 267/TB-VPUBND UBND tỉnh Đồng Tháp 26/08/2021 Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 25/8/2021
18 1317/SGTVT-VTPT&NL Sở Giao thông Vận tải 26/08/2021 V/v triển khai hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19
19 265/TB-VPUBND UBND tỉnh Đồng Tháp 25/08/2021 Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng,chống dịch COVID-19 ngày 24/8/2021
20 258/KH-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 25/08/2021 V/v phối hợp xây dựng và bảo vệ vùng xanh trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh