Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 164/KH-UBND UBND tỉnh Đồng Tháp 10/07/2020 Kế hoạch tiếp tục cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2020
2 568/STTTT-CNTT Sở Thộng tin và truyền thông 09/07/2020 V/v tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số trong cơ quan Nhà nước năm 2020
3 531/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền 29/06/2020 V/v cung cấp số liệu phục vụ đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2020
4 956/QĐ-UBND-HC UBND tỉnh Đồng Tháp 26/06/2020 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 3677-CV/BTCTU Ban Tổ chức tỉnh ủy 26/06/2020 V/v Chiêu sinh bồi dưỡng tiếng Lào, tiếng Khmer, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh năm 2020
6 219/KV IX-TH Kiểm toán Nhà nước khu vực IX 26/06/2020 V/v triển khai công tác kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán và khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán tại tỉnh Đồng Tháp
7 3402/KBNN-CNTT Bộ Tài chính 24/06/2020 V/v Khảo sát hệ thống TABMIS
8 519/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền Thông 23/06/2020 V/v rà soát, cập nhật mã định danh cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử
9 1303/TB-SNV Sở Nội Vụ 23/06/2020 Tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
10 397/KBĐT-KSC KBNN tỉnh Đồng Tháp 22/06/2020 V/v Thông tin về nâng cấp DVC và phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi thường xuyên đối với đơn vị sử dụng ngân sách
11 930 /VPUBND-TCD-NC UBND Tỉnh Đồng Tháp 18/06/2020 Về việc triển khai Nghị định 63/2020/NĐ-CP ngày 08/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ
12 503/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 17/06/2020 V/v chuyển đổi phiên bản phần mềm Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử
13 502/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 17/06/2020 V/v mời tham dự tập huấn quyền quản trị hệ thống thông tin một cửa điện tử cho chuyên trách CNTT
14 1324 /VPUBND-KT UBND tỉnh Đồng Tháp 17/06/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 55/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính
15 29/TB-TTCNTT&TT Sở Thông tin và Truyền thông 16/06/2020 Thông báo chiêu sinh Lớp ôn tập và thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đợt 1 năm 2020
16 52/QĐ-UBND-TL UBND tỉnh Đồng Tháp 12/06/2020 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Đồng Tháp
17 831/QĐ-UBND-HC UBND Tỉnh Đồng Tháp 08/06/2020 Về việc phê duyệt danh sách nhân sự thuộc các Sở được cử đến làm việc tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp
18 815/QĐ-BTC Bộ Tài chính 03/06/2020 Về việc đính chính thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17 tháng 04 năm 2020 của bộ tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuậta
19 6667/BTC-NSNN Bộ Tài chính 03/06/2020 V/v gửi tài liệu, số liệu công khai trên Ứng dụng công khai NSNN của Bộ tài chính
20 275/UBND-TCD-NC UBND tỉnh Đồng Tháp 03/06/2020 Về việc triển khai Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020