VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2323/STC-QLG&CS 28/09/2020 V/v trình duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Doanh nghiệp tư nhân Hương Sang Sa Đéc
2 2323/STC-QLG&CS 28/09/2020 V/v trình duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Doanh nghiệp tư nhân Hương Sang Sa Đéc
3 2322/STC-QLG&CS 28/09/2020 V/v trình duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các lô nền thuộc khu dân cư Bờ Đông (giai đoạn 3)
4 2322/STC-QLG&CS 28/09/2020 V/v trình duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các lô nền thuộc khu dân cư Bờ Đông (giai đoạn 3)
5 2321/STC-QLG&CS 28/09/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Láng Biển
6 2321/STC-QLG&CS 28/09/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Láng Biển
7 2320/STC-QLG&CS 28/09/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
8 2319/STC-QLG&CS 28/09/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Long
9 2318/STC-QLG&CS 28/09/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Công ty Lương thực Đồng Tháp
10 2316/STC-QLG.CS 28/09/2020 V/v nhắc lập Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết (lần 2)
11 2315/STC-QLG&CS 25/09/2020 V/v phê duyệt giá cho thuê đất nuôi trồng thủy sản đối với ông Trần Văn Ben
12 2313/STC-QLNS 25/09/2020 V/v chuẩn bị nội dung phát biểu tại phiên họp UBND Tỉnh trực tuyến thường kỳ tháng 9 năm 2020.
13 2319/STC-TCĐT 24/09/2020 V/v nguồn kinh phí lập quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố: Cao Lãnh, Sa Đéc và thị xã Hồng Ngự
14 2311/STC-TCDN 24/09/2020 V/v hỗ trợ cơ sở lưu trú của Công ty TNHH Du lịch Văn hóa Việt Mekong
15 2310 /STC-HCSN 24/09/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
16 2309/STC-HCSN 24/09/2020 V/v hỗ trợ kinh phí chi trợ cấp thôi việc theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh (cũ)
17 2308 /STC-HCSN 24/09/2020 V/v kinh phí nghỉ việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP của Sở Giao thông vận tải (Bà Nguyễn Thị Thùy Trang)
18 2307/STC-QLG.CS 24/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ vệ sinh của Bệnh viện Phổi
19 2306 /STC-QLG.CS 24/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 10 bộ máy vi tính của Thanh tra Tỉnh
20 2305/STC-QLG.CS 24/09/2020 V/v Xác lập sở hữu toàn dân và xử lý tài sản được xác lập sở hữu toàn dân